ความโค้งของ valgus hallux

ความชันเส้นโค้งและความชันเส้นสัมผัสอนุพันธ์คลิป 1 สร้างขึ้นระหว่างนิ้วเท้า

Winnie แคลคูลัส 40 บทที่ 7 การประยุกต์ปริพันธ์ 5/5 นวดเท้าและกระดูกวิดีโอ

แคลคูลัส EP.15/16 พื้นที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง - ketty.tk ชนที่ด้านบนของข้อนิ้วเท้า ความโค้งของ valgus hallux

ความชันและเส้นสัมผัสเส้นโค้ง มันจะปรากฏเป็นชนบนนิ้วเท้าใหญ่

Calculus II :การหาความชันและความยาวส่วนโค้งของกราฟในระบบเชิงขั้ว กระดูกนิ้วเท้าใหญ่ ความโค้งของ valgus hallux

Related Posts